Koulutus sisältää 12 moduulia, joiden kautta varmistetaan riittävä ymmärrys toimimiseksi osana tiimiä kehitystyössä.

Moduulit ovat seuraavat:

 1. Lean Six Sigma -periaatteet
 2. Lean Six Sigma -kehittämisprosessi
 3. DMAIC -prosessi ml. kestävän kehityksen periaatteet (Green Lean)
 4. Lean Six Sigma -projektin roolit ja vastuut; ohjausryhmän toiminta (Gate Review process)
 5. Projektipäällikön rooli
 6. Projektin suunnittelun perusteet
 7. Määrittelyvaiheen (Define) perusteet ja vaiheet
 8. Mittarit ja tavoitteet; Mittaamisen (Measure) perusteet
 9. Analysointivaiheen (Analyze) perusteet, vaiheet ja työkalut
 10. Kehittämisvaiheen (Improve) perusteet, vaiheet ja työkalut
 11. Seurantavaiheen (Control) perusteet, vaiheet ja työkalut; jatkuva parantaminen
 12. Siirto organisaatiolle ja sitoutuminen jatkokehittämiseen