HJP Kehitys Oy:n ydinosaamista ovat:

 • Tuotannon / toiminnan kehittäminen Green Lean-periaatteiden mukaisesti. Kehittämistoimintaa ohjaa ASQ:n vaatimusten mukainen Green Lean Six Sigma Green Belt -sertifikaatti.
   
 • Green Lean Six Sigma Yellow Belt -osallistujaworkshop. Katso lisää.
   
 • Yrityskohtaisten tai useamman yrityksen yhteisten Tekes-projektien rahoitushakemusten valmistelutyö
   
 • Yrityskohtaisen Ely-kehittämisavustuksen rahoitushakemuksen valmistelutyö
  • Sekä edellä mainittujen hankeaikaiseen kokonaiskoordinointiin, johtamismallien kehittämiseen ja tulosten hyödyntämiseen liittyvät asiantuntijatyö.
    
 • Lisäksi autamme muutosprosessien läpiviennissä ja verkostoyhteistyön kehittämisessä